31 Ιαν 2016

Διάγραμμα Έκθεσης

Ένα σχεδιάγραμμα που σας καθοδηγεί στη γενική Δομή που πρέπει να ακολουθείτε στην έκθεση.
Ελπίζω να φανεί χρήσιμο.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 1.  Πρόταση  

 1. Πρόταση  

 1. Ζητούμενο 1 και Ζητούμενο 2
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ
1η Ενότητα
παρ 1
Θ.Π.( να απαντάει άμεσα στο ζητούμενο 1)

σχόλια  
 1.   
 2.   

(Κατακλείδα)
παρ 2
Θ.Π.( να απαντάει άμεσα στο ζητούμενο 1)

σχόλια  
 1.    
 2.   
 3.   

(Κατακλείδα)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
 1. Πρόταση (ανακεφαλαιώνει τα προηγούμενα)


 1. Πρόταση (εισάγει στη 2η ενότητα)
2η Ενότητα
παρ 3
Θ.Π.( να απαντάει άμεσα στο ζητούμενο 2)

σχόλια  
 1.    
 2.   
 3.   

(Κατακλείδα)
παρ 4
Θ.Π.( να απαντάει άμεσα στο ζητούμενο 2)

σχόλια  
 1.    
 2.   
 3.   

(Κατακλείδα)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εργασία Επάγγελμα


Αφού μελετήσετε τους όρους για τη θεματική ενότητα Εργασία Επάγγελμα μπορείτε να κάνετε και το Τεστ που ακολουθεί


8 Σεπ 2015

Πώς γράφω μια περίληψη

Πώς γράφω μια περίληψη

(Μια πολύ βοηθητική και πρακτική ανάρτηση από  http://faitatzidou.blogspot.gr/2010/12/blog-post_7236.html)


Α΄ ΒΗΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

1.   Διαβάζω προσεχτικά το κείμενο ώστε να:
 •        εξομαλύνω γλωσσικά το κείμενο: κατανοώ άγνωστες λέξεις, μεταφορικές εκφράσεις
 •       εντοπίσω το στόχο, το θέμα, τη θέση του συγγραφέα  
(προσοχή σε τίτλο - πρόλογο - επίλογο)